7 de març del 2011

SANT JULIÀ DE VILATORTA

Sant Julià de Vilatorta és un municipi situat a la comarca d'Osona que compta amb una població d'uns 3.000 habitants. Geogràficament el poble està situat a la plana de Vic i a recer d'una gran zona boscosa, d'on comencen les Guilleries. El municipi té un lligam molt estret amb l'activitat terrisaire: durant molts anys el poble va ser anomenat Sant Julià de les Olles per la quantitat d'obrers de terrissa que hi havia, actualment però, només queda un obrador al poble. 
En una visita el poble podem visitar l'església parroquial de Sant Julià de Vilatorta que data de l'any 1050 d'estil romànic. Al costat de l'església hi trobem la sagrera: S’anomena sagrera l’espai al voltant de l’església i el cementiri en què persones i béns estaven sota la protecció de la pau i treva. La sagrera de Sant Julià era un nucli de planta rectangular que en constituïa aproximadament el centre. El nucli delimitava a ponent amb la línia que marca l’actual carrer del Montseny, a migdia amb la línia que fixa el petit carrer del Campanar, a llevant seguiria el límit exterior de les cases del carrer del Pont i pel nord seguiria una línia que anava per darrere de les cases del carrer del Rector Roca, fins a l’actual plaça de l’Església.. Del tot el nucli antic del municipi, format per la sagrera i els altres carrers que la circumden, destaquen els motius d’oficis i gremis que hi ha gravats a les llindes de moltes cases; les més antigues estan datades del segle XVII.
A Sant Julià de Vilatorta també hi trobem el castell de Sant Llorenç del Munt, que s’alça imponent sobre un cingle en el punt de més altitud del terme municipal, al segle X tingué la jurisdicció de tot l’antic terme de Vilatorta. A mitjan segle XII, després de perdre la condició de castell s’hi fundà un monestir agustinià. D’aquest segle data l’església romànica, que encara conserva l’absis central i les dues absidioles laterals. El segle XIII fou el període de màxim esplendor de la canònica augustiniana. Actualment és de propietat particular i s’hi ha fet importants obres de restauració. D'alta banda, Sant Julià també compte amb diverses cases senyorials construides als anys de la industrialització, d'estil modernista.
Pels que us agrada el senderisme, als voltants del poble hi ha moltes rutes que ens descobreixen grans espais naturals a l'abast de tots.